Finn száma 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulla Nolla
1 Egy Yksi
2 Kettő Kaksi
3 Három Kolme
4 Négy Neljä
5 öt Viisi
6 Hat Kuusi
7 Hét Seitsemän
8 Nyolc Kahdeksan
9 Kilenc Yhdeksän
10 Tíz Kymmenen
11 Tizenegy Yksitoista
12 Tizenkettő Kaksitoista
13 Tizenhárom Kolmetoista
14 Tizennégy Neljätoista
15 Tizenöt Viisitoista
16 Tizenhat Kuusitoista
17 Tizenhét Seitsemäntoista
18 Tizennyolc Kahdeksantoista
19 Tizenkilenc Yhdeksäntoista
20 Húsz Kaksikymmentä
21 Huszonégy Kaksikymmentäyksi
22 Huszonkét Kaksikymmentäkaksi
23 Huszonhárom Kaksikymmentä kolme
24 Huszonnégy Kaksikymmentäneljä
25 Huszonöt Kaksikymmentäviisi
26 Huszonhat Kaksikymmentä kuusi
27 Huszonhét Kaksikymmentä seitsemän
28 Huszonnyolc Kaksikymmentäkahdeksan
29 Huszonkilenc Kaksikymmentä yhdeksän
30 Harminc Kolmekymmentä
31 Harmincegy Kolmekymmentäyksi
32 Harminckét Kolmekymmentäkaksi
33 Harminchárom Kolmekymmentä kolme
34 Harmincnégy Kolmekymmentä neljä
35 Harmincöt Kolmekymmentä viisi
36 Harminchat Kolmekymmentä kuusi
37 Harminchét Kolmekymmentäseitsemän
38 Harmincnyolc Kolmekymmentä kahdeksan
39 Harminckilenc Kolmekymmentä yhdeksän
40 Negyven Neljäkymmentä
41 Negyven egyik Neljäkymmentä yksi
42 Negyvenkettő Neljäkymmentä kaksi
43 Negyvenhárom Neljäkymmentä kolme
44 Negyven négy Neljäkymmentä neljä
45 Negyvenöt Neljäkymmentäviisi
46 Negyven hat Neljäkymmentä kuusi
47 Negyven hét Neljäkymmentä seitsemän
48 Negyvennyolc Neljäkymmentä kahdeksan
49 Negyvenkilenc Neljäkymmentä yhdeksän
50 ötven Viisikymmentä
51 ötven ember Viisikymmentä yksi
52 ötven két Viisikymmentä kaksi
53 ötvenhárom Viisikymmentä kolme
54 ötvennégy Viisikymmentä neljä
55 ötvenöt Viisikymmentä viisi
56 ötven hat Viisikymmentä kuusi
57 Ötvenhét Viisikymmentä seitsemän
58 Ötvennyolc Viisikymmentä kahdeksan
59 ötven kilenc Viisikymmentä yhdeksän
60 Hatvan Kuusikymmentä
61 Hatvan egy Kuusikymmentä yksi
62 Hatvan kettő Kuusikymmentä kaksi
63 Hatvanhárom Kuusikymmentäkolme
64 Hatvannégy Kuusikymmentä neljä
65 Hatvanöt Kuusikymmentä viisi
66 Hatvanhat Kuusikymmentä kuusi
67 Hatvanhét Kuusikymmentä seitsemän
68 Hatvan nyolc Kuusikymmentä kahdeksan
69 Hatvan kilenc Kuusikymmentä yhdeksän
70 Hetven Seitsemänkymmentä
71 Hetven egy Seitsemänkymmentä yksi
72 Hetvenkét Seitsemänkymmentä kaksi
73 Hetven három Seitsemänkymmentä kolme
74 Hetven négy Seitsemänkymmentä neljä
75 Hetvenöt Seitsemänkymmentä viisi
76 Hetven Seitsemänkymmentä kuusi
77 Hetven hét Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Hetven nyolc Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Hetvenkilenc Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Nyolcvan Kahdeksankymmentä
81 Nyolcvanegy egy Kahdeksankymmentä yksi
82 Nyolcvan két Kahdeksankymmentä kaksi
83 Nyolcvan három Kahdeksankymmentä kolme
84 Nyolcvan négy Kahdeksankymmentä neljä
85 Nyolcvanöt Kahdeksankymmentä viisi
86 Nyolcvan hat Kahdeksankymmentä kuusi
87 Nyolcvan hét Kahdeksankymmentä seitsemän
88 Nyolcvan nyolc Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Nyolcvan nine Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Kilencven Yhdeksänkymmentä
91 Kilencven egy Yhdeksänkymmentäyksi
92 Kilencven két Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Kilencven három Ninety kolme
94 Kilencvennégy Ninety neljä
95 Kilencvenöt Yhdeksänkymmentä viisi
96 Ninety Six Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Kilencvenhét Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Kilencven nyolc Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Kilencvenkilenc Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 Száz Sata