Holland száma 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulla Nul -
1 Egy één -
2 Kettő Twee -
3 Három Drie -
4 Négy Vier -
5 öt Vijf -
6 Hat Zes -
7 Hét Zeven -
8 Nyolc Acht -
9 Kilenc Negen -
10 Tíz Tien -
11 Tizenegy Elf -
12 Tizenkettő Twaalf -
13 Tizenhárom Dertien -
14 Tizennégy Veertien -
15 Tizenöt Vijftien -
16 Tizenhat Zestien -
17 Tizenhét Zeventien -
18 Tizennyolc Achttien -
19 Tizenkilenc Negentien -
20 Húsz Twintig -
21 Huszonégy Eenentwintig -
22 Huszonkét Tweeëntwintig -
23 Huszonhárom Drieëntwintig -
24 Huszonnégy Vierentwintig -
25 Huszonöt Vijfentwintig -
26 Huszonhat Zesentwintig -
27 Huszonhét Zevenentwintig -
28 Huszonnyolc Achtentwintig -
29 Huszonkilenc Negenentwintig -
30 Harminc Dertig -
31 Harmincegy Eenendertig -
32 Harminckét Tweeëndertig -
33 Harminchárom Drieëndertig -
34 Harmincnégy Vierendertig -
35 Harmincöt Vijfendertig -
36 Harminchat Zesendertig -
37 Harminchét Zevenendertig -
38 Harmincnyolc Achtendertig -
39 Harminckilenc Negenendertig -
40 Negyven Veertig -
41 Negyven egyik Eenenveertig -
42 Negyvenkettő Tweeenveertig -
43 Negyvenhárom Drieënveertig -
44 Negyven négy Vierenveertig -
45 Negyvenöt Vijfenveertig -
46 Negyven hat Zesenveertig -
47 Negyven hét Zevenenveertig -
48 Negyvennyolc Achtenveertig -
49 Negyvenkilenc Negenenveertig -
50 ötven Vijftig -
51 ötven ember Eenenvijftig -
52 ötven két Tweeënvijftig -
53 ötvenhárom Drieënvijftig -
54 ötvennégy Vierenvijftig -
55 ötvenöt Vijfenvijftig -
56 ötven hat Zesenvijftig -
57 Ötvenhét Zevenenvijftig -
58 Ötvennyolc Achtenvijftig -
59 ötven kilenc Negenenvijftig -
60 Hatvan Zestig -
61 Hatvan egy Eenenzestig -
62 Hatvan kettő Tweeënzestig -
63 Hatvanhárom Drieënzestig -
64 Hatvannégy Vierenzestig -
65 Hatvanöt Vijfenzestig -
66 Hatvanhat Zesenzestig -
67 Hatvanhét Zevenenzestig -
68 Hatvan nyolc Achtenzestig -
69 Hatvan kilenc Negenenzestig -
70 Hetven Zeventig -
71 Hetven egy Eenenzeventig -
72 Hetvenkét Tweeënzeventig -
73 Hetven három Zeventig drie -
74 Hetven négy Vierenzeventig -
75 Hetvenöt Vijfenzeventig -
76 Hetven Zesenzeventig -
77 Hetven hét Zeventig zeven -
78 Hetven nyolc Achtenzeventig -
79 Hetvenkilenc Negenenzeventig -
80 Nyolcvan Tachtig -
81 Nyolcvanegy egy Eenentachtig -
82 Nyolcvan két Tweeëntachtig -
83 Nyolcvan három Drieëntachtig -
84 Nyolcvan négy Vierentachtig -
85 Nyolcvanöt Vijfentachtig -
86 Nyolcvan hat Zesentachtig -
87 Nyolcvan hét Zevenentachtig -
88 Nyolcvan nyolc Achtentachtig -
89 Nyolcvan nine Negenentachtig -
90 Kilencven Negentig -
91 Kilencven egy Eenennegentig -
92 Kilencven két Tweeënnegentig -
93 Kilencven három Drieënnegentig -
94 Kilencvennégy Vierennegentig -
95 Kilencvenöt Vijfennegentig -
96 Ninety Six Zesennegentig -
97 Kilencvenhét Negentig zeven -
98 Kilencven nyolc Achtennegentig -
99 Kilencvenkilenc Negenennegentig -
100 Száz Honderd -