Német száma 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nulla Null
1 Egy Eins
2 Kettő Zwei
3 Három Drei
4 Négy Vier
5 öt Fünf
6 Hat Sechs
7 Hét Sieben
8 Nyolc Acht
9 Kilenc Neun
10 Tíz Zehn
11 Tizenegy Elf
12 Tizenkettő Zwölf
13 Tizenhárom Dreizehn
14 Tizennégy Vierzehn
15 Tizenöt Fünfzehn
16 Tizenhat Sechzehn
17 Tizenhét Siebzehn
18 Tizennyolc Achtzehn
19 Tizenkilenc Neunzehn
20 Húsz Zwanzig
21 Huszonégy Einundzwanzig
22 Huszonkét Zweiundzwanzig
23 Huszonhárom Dreiundzwanzig
24 Huszonnégy Vierundzwanzig
25 Huszonöt Fϋnfundzwanzig
26 Huszonhat Sechsundzwanzig
27 Huszonhét Siebenundzwanzig
28 Huszonnyolc Achtundzwanzig
29 Huszonkilenc Neunundzwanzig
30 Harminc Dreißig
31 Harmincegy Einunddreißig
32 Harminckét Zweiunddreißig
33 Harminchárom Dreiunddreißig
34 Harmincnégy Vierunddreißig
35 Harmincöt Fϋnfunddreißig
36 Harminchat Sechsunddreißig
37 Harminchét Siebenunddreißig
38 Harmincnyolc Achtunddreißig
39 Harminckilenc Neununddreißig
40 Negyven Vierzig
41 Negyven egyik Einundvierzig
42 Negyvenkettő Zweiundvierzig
43 Negyvenhárom Dreiundvierzig
44 Negyven négy Vierundvierzig
45 Negyvenöt Fϋnfundvierzig
46 Negyven hat Sechsundvierzig
47 Negyven hét Siebenundvierzig
48 Negyvennyolc Achtundvierzig
49 Negyvenkilenc Neunundvierzig
50 ötven Fϋnfzig
51 ötven ember Einundfϋnfzig
52 ötven két Zweiundfϋnfzig
53 ötvenhárom Dreiundfϋnfzig
54 ötvennégy Vierundfϋnfzig
55 ötvenöt Fϋnfundfϋnfzig
56 ötven hat Sechsundfϋnfzig
57 Ötvenhét Siebenundfϋnfzig
58 Ötvennyolc Achtundfϋnfzig
59 ötven kilenc Neunundfünfzig
60 Hatvan Sechzig
61 Hatvan egy Einundsechzig
62 Hatvan kettő Zweiundsechzig
63 Hatvanhárom Dreiundsechzig
64 Hatvannégy Vierundsechzig
65 Hatvanöt Fϋnfundsechzig
66 Hatvanhat Sechsundsechzig
67 Hatvanhét Siebenundsechzig
68 Hatvan nyolc Achtundsechzig
69 Hatvan kilenc Neunundsechzig
70 Hetven Siebzig
71 Hetven egy Einundsiebzig
72 Hetvenkét Zweiundsiebzig
73 Hetven három Dreiundsiebzig
74 Hetven négy Vierundsiebzig
75 Hetvenöt Fϋnfundsiebzig
76 Hetven Sechsundsiebzig
77 Hetven hét Siebenundsiebzig
78 Hetven nyolc Achtundsiebzig
79 Hetvenkilenc Neunundsiebzig
80 Nyolcvan Achtzig
81 Nyolcvanegy egy Einundachtzig
82 Nyolcvan két Zweiundachtzig
83 Nyolcvan három Dreiundachtzig
84 Nyolcvan négy Vierundachtzig
85 Nyolcvanöt Fϋnfundachtzig
86 Nyolcvan hat Sechsundachtzig
87 Nyolcvan hét Siebenundachtzig
88 Nyolcvan nyolc Achtundachtzig
89 Nyolcvan nine Neunundachtzig
90 Kilencven Neunzig
91 Kilencven egy Einundneunzig
92 Kilencven két Zweiundneunzig
93 Kilencven három Dreiundneunzig
94 Kilencvennégy Vierundneunzig
95 Kilencvenöt Fϋnfundneunzig
96 Ninety Six Sechsundneunzig
97 Kilencvenhét Siebenundneunzig
98 Kilencven nyolc Achtundneunzig
99 Kilencvenkilenc Neunundneunzig
100 Száz Hundert